Планування

Розглянемо підсистеми планування та підсистеми виробництва, а також розглянемо блок ремонтів, який включено, власно, в систему виробництва. Що стосується планування – будемо розглядати основну та нормативно-довідникову інформацію підсистеми, та також будемо розглядати, які у нас в BAS ERP є види планів, як вони між собою взаємодіють та загалом їх взаємозв’язок. Що стосується виробництва – розглянемо, як ми будемо формувати плани на виробництво, ва також, як система автоматично формує замовлення на виробництво, на основі планів на виробництво і власне, як відображається факт здійснення виробничих операцій. А також будемо планувати графік виробництва і розглянемо одну із методик планування виробництва – це MES. І в кінці розглянемо блок ремонти, загалом, як відображаються ремонти, як плануються і власне, факт здійснення ремонтів.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_5.jpg

Перед початком демонстрації самої програми BAS ERP, конфігурації, хотілось би виділити деякі відмінності між двома конфігураціями: це більш старішої версії УПП і власне саме BAS ERP в плані підсистеми планування. Хотілось би виділити наступне: в ERP, BAS ERP дає нам можливість більш гнучкого джерел планування. Що таке джерела планування – вони дозволяють нам автоматично заповнювати такі документи, як плани продажів, плани закупівель, плани на виробництво. Джерела планування може налаштувати сам користувач, або можна використовувати типові шаблони, які спочатку зашиті в конфігурацію. В УПП користувач не міг сам налаштовувати ці джерела, а міг використовувати тільки наперед визначені в програмі шаблони заповнення. Також в BAS ERP з’явилася можливість планувати та формувати плани і власне планувати зі зміщенням періоду – це також визначається в настройках сценарію планування і видів плану. Та також хотілося б виділити те, що з’явилася можливість плани закупівель і плани продаж, як в кількісному, так і в числовому виразі і потім можна аналізувати стан виконання цих планів. Також з’явилася можливість зв’язати 2 підсистеми – систему бюджетування і, власне, саме планування.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_6.jpg

Що стосується вже власне самого планування - BAS ERP надає можливість планувати на багатьох рівнях, тобто ми можемо відображати операції, як і на рівні статичного планування, об’ємно календарного планування, оперативного і потім уже відображати факт, а потім вже аналізувати відсоток виконання планів.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_7.jpg

В плануванні використовуються 2 такі документи, як плани продаж, плани закупівель, плани виробництва і плани збирання або розбирання. Сьогодні на вебінарі ми розглянемо 2 таких основних плани: план продаж а потім на основі плану продаж сформуємо, власне, сам план виробництва. Всі ці плани тісно між собою взаємодіють, вони формуються в розрізі сценаріїв планування. Що це значить: наприклад, план продаж і план виробництва ми можемо сформувати по одному сценарію і план продаж, в цьому випадку, може слугувати для плану на виробництво, як джерело для заповнення та даних. Пізніше я вам це продемонструю в програмі, зможемо все більш детально все роздивитися. Потім на основі планів система надає можливість автоматично формувати такі документи, як замовлення на виробництво, замовлення постачальнику, замовлення на збирання/розбирання а також замовлення покупців.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_8.jpg

При плануванні ми можемо використовувати як витягуючу схему планування, так і штовхаючу. Зараз на слайді зображений приклад витягаючої схеми планування, в цьому випадку головним у нас є план продаж. На основі плану продаж ми можемо сформувати план на виробництво, наприклад, якщо ми самі виготовляємо продукцію і потім будемо вже її продавати покупцям. Або, якщо ми торговою компанією, то ми можемо одразу сформувати план закупівель і, відповідно, закупити матеріал, щоб потім його продати. На основі плану на виробництво – система надає можливість автоматично формувати на основі потреб в матеріалах плани закупівель. Це для того, щоб власне, забезпечити виробництво сировиною та матеріалами, які потрібні для виробництва. В системі є 2 таких, ніби плани продаж. Перший – це план продаж по категоріям, другий – план продаж по номенклатурі. План продаж по номенклатурі – це більш конкретизований план, в якому ми вказуємо конкретну номенклатурну позицію із конкретною характеристикою і уже по таким номенклатурним позиціям ми будуємо свої плани. Знову ж таки: можемо будувати або в кількісному вираженні, або в сумовому виразі. План продаж по категоріям – це більш такий узагальнюючий план. Всю номенклатуру ми можемо розділити по якихось категоріям і планувати продажі в кількісному і сумовому виразі по якихось групах номенклатури, а потім на основі плану продажів по категоріям – ми можемо формувати плани продажів по номенклатурі, де вказувати більш детальну інформацію що до побудови планів. Це була витягуюча схема.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_9.jpg

Ось приклад штовхаючої. В штовхаючій схемі у нас основними ідуть – там може виступати план виробництва, може виступати план закупівель або взагалі можливо, на складах є якісь вільні залишки, які ми хочемо реалізувати, наприклад, і ми можемо їх використовувати для побудови планів продаж по номенклатурі. На основі цих трьох планів: план продаж по номенклатурі – заповнюється автоматично за допомогою налаштування джерел планування. Знову ж таки, на основі плану виробництва, у нас є можливість сформувати план закупівель для забезпечення виробництва. Загалом, ось такі 2 основні схеми планування.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_10.jpg

Далі, що хотілося б ще відмітити: що стосується планування – це фактори, що можуть вплинути на результати планування в процесі, власне, самого планування. В програмі є можливість використання сезонних коефіцієнтів. Що це значить: в залежності від налаштування програми – ми можемо встановлювати сезонні коефіцієнти як по місяцях, так і по тижням. Ми можемо, наприклад, якщо у нас торгове підприємство, у нас є товар, який продається лише в певні якісь сезони і нам, відповідно, потрібно буде планувати наші продажі на якісь певні місяці або пори року, ми можемо встановлювати на ці місяці більший коефіцієнт, ніж на інші і, відповідно, програма нам автоматично при створенні плану продаж по номенклатурі буде збільшувати кількість згідно коефіцієнтів. А також до факторів, що впливають можна віднести вільні залишки на складах. Що це означає: якщо ми зробили план на виробництво – ми можемо сформувати план закупівель, але план закупівель, при формуванні плану закупівель ми можемо враховувати фактичні залишки, які у нас є на складах, вільні залишки і таким чином зменшити кількість, яку нам потрібно замовити у нашого постачальника для скорочення та витрат.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_11.jpg

Після того, як розглянемо планування – ми перейдемо до виробництва. Я, напевно, зараз завершу презентацію, розглянемо планування, а потім повернемось до слайдів, що стосуються виробництва і ми будемо розглядати, власне, саме виробництво.

Зараз я відкрию конфігурацію BAS ERP. Планування. В конфігурації планування виокремлено в окремий блок, підсистема називається бюджетування та планування. Ось, власне, сам блок планування. Можемо побачити всі види планів, які нам система надає можливість формувати на сьогоднішньому занятті. Розглянемо формування плану продаж по номенклатурі а потім автоматично сформуємо, власне, сам план виробництва. Не буду зупинятися на формуванні плану закупівель та решті усього, оскільки час у нас обмежений і просто напросто часу може не вистачити. План продаж по номенклатурі. При відкритті ми бачимо список планів.

Сам документ у нас має статуси, серед статусів можна виділити такі: створений, скасовано, у підготовці, затверджений. Що це значить: система нам дає можливість погоджувати та затверджувати плани і лише після затвердження наші плани вступають в силу і у нас з’являється можливість формувати замовлення на виробництво або замовлення постачальникам, в залежності від того, який план.

Давайте перейдемо безпосередньо до плану продажі по номенклатурі, у мене є раніше створений документ. Що хотілося би тут виділити, та на чому хотілося би акцентувати увагу. Серед основних реквізитів. Які потрібно заповнювати при створенні плану продаж – хотілось би виділити сценарій і вид плану. Всі плани, які є в конфігурації будуються в розрізі сценаріїв. Що собою представляє сценарій.

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

Сценарій – це ніби розріз всіх планів в налаштуваннях сценарію ми вказуємо, які плани у нас будуть формуватися по цьому сценарію. В моєму випадку можна формувати плани закупівель, плани продаж і плани виробництва. Ми тут вказуємо періодичність планування, може бути день, ось зараз відкрию. Може бути місяць, квартал, рік або півріччя. Це значить, що всі плани, які ми будемо будувати в системі потрібно буде планувати, вказувати дані з такою періодичністю. Також в налаштуваннях самого сценарію ми вказуємо, як ми будемо планувати: чи це буде планування тільки в кількісному виразі, чи ми будемо планувати, як в кількісному так і в сумовому виразі і власне, налаштування відображення планів із цим сценарієм підсистеми бюджетування. Це – що стосується сценарію. Сценарії у нас розділяються на види планів.

Що таке види планів – це розріз самого сценарію в виді планів ми налаштовуємо деталізацію наших планів чи ми будемо наші плани будувати в розрізі підрозділів, в розрізі складів, можливо, в розрізі менеджерів, в розрізі клієнтів або постачальників. На торгових підприємствах зручно планувати в розрізі менеджерів, наприклад, якщо ставляться плани в продажах по торговим представникам – ми можемо в розрізі кожного представника зробити план, а потім аналізувати процент виконання цього плану. Та, наприклад. Плани закупівель ми можемо створювати з деталізацією по складам. Також в виді плану ми до налаштовуємо та відображення цього виду плану в підсистемі ба бюджетування – вид плану відображається як стаття ба бюджету. І в виді плану ми також можемо налаштувати джерело заповнення даних. Що таке джерело заповнення даних – я про них говорив раніше. Система ERP за допомогою конструктора запросів, можливо, хтось знайомий з таким інструментом, надає можливість витягнути будь-які дані із інформаційної бази за попередні періоди, за поточні періоди і використовувати їх як дані для заповнення наших планів.

Все це до налаштовується в джерелі. Тобто, ось у нас є джерела заповнення, їх тут можна створювати, зберігати різні шаблони, є уже попередньо створені.

Якщо, наприклад, відкрити замовлення матеріалів у виробництво, джерело, можемо за допомогою кнопки редагувати вибирати послідовність та формування.

Якщо потрібно взагалі відкрити конструктор запросів і витягнути дані з любого регістру. Для цього потрібно, щоб клієнт був запущений в режимі товстого клієнту. В виді планів ми налаштуємо деталізацію наших планів, а також можемо налаштувати джерела заповнення даних. Повертаюсь до плану продажів по номенклатурі. Наприклад, в моєму виді плану налаштовано, що у мене деталізація буде по складу і по підрозділу. На наступній вкладці ми вказуємо матеріал, номенклатуру саму, по якій ми плануємо. У мене, наприклад, є характери тиски номенклатури, та декілька характеристик і на першій вкладці я вказував період та наступна у мене вкладка розбивається по днях. Далі по днях нам потрібно вказати, яку кількість я планую продати в які дні і відповідно, таким чином формується план. По цьому документу, ніби все.

Після цього проводимо і закриваємо сам документ, далі перейдемо до планів виробництва, знову ж таки підсистема планування. Відкриваємо плани на виробництво. Давайте створимо повністю новий документ.

Вкажемо дати – завтрашній день, тобто, будемо планувати виробництво на завтра. І, за допомогою кнопочки заповнити продукцію, яка у нас є в табличній частині – ми можемо витягнути автоматично дані із плану продаж по номенклатурі і заповнити ці дані в плани виробництва.

На цьому етапі у нас є можливість редагування формули заповнення. Ми можемо витягати, та, наприклад, плани продаж, які я візьму за основу і, можливо, відмінусую плани виробництва на які в мене вже сформовані замовлення. Це все можна зробити в звичайному режимі а також можна дописувати ще якийсь код, якщо потрібно – але це не обов’язково.

А після цього у мене змінилася формула –я натискаю заповнити документ і у мене підтягується із мого плану продаж дані і кількість, відповідно, на ось цей проміжок часу, який я вказав в шапці.

Далі мені потрібно вибрати специфікацію, за якою будемо виготовляти нашу продукцію. До специфікації повернемося трішки пізніше, коли будемо розглядати власне, саме виробництво.

У мене тут є декілька, я буду користуватись основною для всієї продукції. Ось таким чином у нас формується план виробництва. Ми можемо тут змінювати вручну дані – якщо це потрібно. Після цього обов’язково потрібно встановити статус затвердження, для того, щоб сформувати замовлення на виробництво.

Проводимо та закриваємо документ. Ось наш сформований план в статусі затвердження. Я знову повертаюсь до презентації та будемо розглядати виробництво.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Screenshot_12.jpg