Продажі та блок CRM в BAS ERP

Продажі та блок CRM в BAS ERP. Основними принципами даного блоку є стандартизація бізнес процесів, що пов’язані з взаємодією с клієнтами, об’єднання всієї клієнтської інформації в одну базу та, відповідно, організації оперативного доступу до неї. Тобто, маємо стандартизовану клієнтську базу с точкою доступу з будь-якої точки. Відповідно, наступним принципом є погодженість та прозорість всіх фронт-офісних підрозділів компанії, тобто одразу ми в цих блоках організовуємо, тут же закладаємо всі процеси, які в подальшому будемо моніторити і, відповідно, це можливість централізованого керування всіма можливими каналами взаємодій з клієнтами та, відповідно, проведення оцінки ефективності маркетингових та рекламних наших акцій. Відповідно, ефектом від роботи в даних блоках – це 2 блоки, які працюють в парі, є підвищення якості та оперативності роботи з клієнтами, підвищення ефективності продажів, відповідно, якщо це є стандартизація і стандарти всі правляться відповідно до поточної ситуації. Забезпечується прозорість управління процесами продажу, підвищується лояльність клієнтів та працівників. Відповідно, що приймають участь в процесах продажу. Основними плюсами, скажемо так, функціоналами є можливість реєстрації в системі всіх взаємодій з нашими клієнтами, тобто, все збирається в одній системі, моніториться з можливістю переглядати історію цю. Так само ведуться і моніториться на кожному етапі, в кожному стані всі процеси виконання угод з нашими клієнтами, можливість розподілити номенклатуру наших клієнтів на сегменти, розділити їх на бізнес регіони для побудови тієї ж карти продажу, можливість ведення маркетингових підприємств, відслідковування каналів рекламних взаємодій наших клієнтів і в подальшому, відповідно, проводити аналіз ефективності цих каналів. Відповідно, апогеєм цього є можливість побудувати лінійку продажів, також можемо працювати з претензіями, проводити ABCYZ аналіз, BCG аналіз – тобто аналізу достинською групою, проводити розширений аналіз роботи менеджерів та, відповідно, маємо як наслідок, збалансовану систему аналітичної та оперативної звітності, що буде тут в системі. Можемо починати детально розглядати функціонал підсистем CRM, і, відповідно, продажі. Перше, з чого хотілося б почати – це, скажемо так, логічно, що це мали бути наші клієнти, але почнемо з номенклатури, бо саме номенклатура – ту, яку ми будемо реалізувати і є нашим, скажімо так, ключовими елементом.

Відповідно до номенклатури – проводиться сегментація, розподіляється, тобто ми можемо опрацьовувати не по кожній номенклатурі, а розподілити, зібрати цю номенклатуру в сегмент формувати ціноутворення або складати типові оферти з клієнтами.

Підсегмент номенклатури, тобто, не під кожен елемент. Тут же в основній позиції – картці номенклатури нам цікаво буде для процесу продажів блок планування маркетингу, тобто ми можемо під кожну номенклатуру організувати процеси планування по товарним категоріям, по сезонам, відповідно, об’єднати в сезонні групи, та, відповідно, за рейтингом продажів групувати всю нашу номенклатуру.

Що до сегментів номенклатури: як сегменти номенклатури, так і сегменти контрагентів – це, скажемо так, загальний блок наш, який дозволяє організувати роботу, скажімо так, об’єднати певні типи даних в нашій системі по номенклатурі і контрагентах, об’єднати їх і формувати, скажімо так, закладати якісь процеси, відповідно, під кожен сегмент.

Сегмент збирається, к номенклатури, так може збиратися або вручну, або формуватися динамічно за певними показниками, або формуватися за якимось заданим своїм кодом.

Відповідно, можна точно так само налаштовувати, ці сегменти використовуються в подальшому і в ціноутворенні і в складенні типових оферт клієнтам. Далі розглянемо, скажемо так, ключовий елемент наших блоків – це наш клієнт.

Відповідно, основним завданням, як я уже говорив – ведення клієнтської бази, стандартизація її, тобто тут є перелік реквізитів, система може налаштовуватися під контроль реквізитів, які необхідно заповнювати при реєстрації нового контрагента.

Тобто, таким чином, ми маємо можливість індивідуально, під кожну організацію – задавати ті обов’язкові реквізити, які менеджер, реєструючи контрагента в системі має в обов’язковому порядку заповнювати і, відповідно, далі створювати. Якщо це у нас клієнт, то тут же зберігається і інформація за первинним інтересом. Тобто, вказуючи первинний інтерес нашого клієнта – ми одразу можемо аналізувати, яким чином цей клієнт дізнався про нашу компанію. Тобто, що привело цього клієнта, чи це були сторонні джерела, чи це був один з наших менеджерів, чи це були наші маркетингові міроприємства, чи це були якісь інші канали взаємодії на нашого клієнта. Відповідно, під кожного клієнта прив’язується менеджер, для кожного клієнта існує бізнес регіон і в подальшому, якщо у нас існує необхідність працювати з торговими представниками – то, відповідно, одразу закріпляючи основного менеджера, ми знаємо, що це буде основний торговий представник, який буде працювати з цим контрагентом. Тут же одразу реєструються всі адреси, телефони – тобто, контактна інформація, можливість надати в текстовій формі додаткову інформацію. Також тут з одного вікна одразу ж формуємо список контактних осіб, тобто всі контактні особи, з якими ми будемо співпрацювати в процесі роботи з нашим контрагентом. Ці ж контактні особи в подальшому використовуються і для розсилки в процесі або ж розсилки листів або розсилки запрошень на наші маркетингові підприємства, або для проведення анкетування – одразу ми можемо використовувати дані цих контактних осіб. Відповідно, тут же, відразу, ми підв’язуємо під нашого контрагента картку лояльності.

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

Окремо можемо сказати: це можливість записати дані по карті, яку має наш клієнт, і, відповідно, далі використовувати цю картку лояльності в процесі взаємодії з нашими клієнтами, тобто, надавати йому знижки чи використовувати певні бонуси. Одразу тут же реєструється вся історія по всім документам, які підкріплялися по наших клієнтах, тобто, таким чином ми маємо ще і історію в повному документообороті наших клієнтів. Фіксуються всі договори, якщо вони використовуються в стандартній реалізації і ключовий показник, скажімо так, взаємодії з нашим клієнтом – це наші взаємозв’язки, тобто, тут ми одразу вказуємо, що ми з цим контрагентом, який вид зв’язку маємо. Чи то він наш конкурент, чи він наш партнер, чи він тільки наш клієнт є і вказуємо, відповідно, в коментарі можемо лишати – коли ми з ним пересікалися. І точно так само – один з ключових елементів – є можливість реєстрації взаємодій з нашим клієнтом. Видами взаємодії може бути зустріч, запланована взаємодія – тобто, це будь-яка дія, повідомлення, смс, телефонний дзвінок або написання електронного листа цьому контрагенту.

Тобто, формуючи тут, одразу вказуючи цю взаємодію, в подальшому вони залишатимуться в історії, тут ми одразу реєструємо, що нам необхідно здійснити один з видів взаємодії з нашим клієнтом і в подальшому відповідальний менеджер, який буде вказаний в даному виді взаємодії – отримає завдання на саме здійснення цієї взаємодії.

Реєструючи всю інформацію по самому контрагенту, відповідно, надалі ця інформація контрагента у нас не просто так з’являється в системі, тобто, надалі ця інформація, яка отримана по нашому контрагенту може перетікати в об’єднання, в оферти з клієнтом.

Одразу ми бачимо в яких офертах клієнт може взаємодіяти з якими типами можуть використовуватися в подальшому і угоди використовуватись. Зараз розглянемо оферту. Індивідуальна оферта – це документ, що містить умови продажів та, відповідно, цінові умови, по яким будуть оформлятися продажі нашому контрагенту. Тобто, в даному випадку – це реалізація або передача на комісію. Ми можемо працювати із комісіонерами. В даному випадку, до прикладу, розглянемо оферту реалізації, одразу вказуємо, під яку організацію працює вона, дана оферта. Одразу можемо ссилатися, якщо в даному випадку – я переходив в оферту з контрагента нашого клієнта, точніше, то це індивідуальна оферта, яка побудована за типовою офертою, відповідно, тут же одразу ми можемо загнати сегмент номенклатури, по якому ми будемо працювати, відповідно, за даною офертою. Кожна оферта має період дії, якщо період дії не вказаний, то це значить, що ми маємо на увазі, що наша оферта безстрокова. Також всі ці оферти, при створенні їх в системі, відповідно проходять процес погодження. За замовчуванням вона створюється зі статусом непогоджено, і, відповідно, стартує далі по бізнес процесу погодження і тільки тоді, коли вона пройшла типовий бізнес процес, який закладений в систему – тільки тоді вона отримує статус, як діючої і по ній можна працювати в процесі продажу.

Тобто, тут ми одразу задаємо умови оплати, умови ціноутворення, тобто, одразу вказуємо тип цін за якими будемо працювати за даною офертою по самому ціноутворенню. Одразу вказуємо валюту, режим оподаткування нашого клієнта чи операцій з нашим клієнтом без попорядку оплати, визначаємо, відповідно, графік оплати і чи зазначаємо використання договорів в процесі оформлення цієї оплати. Відповідно, визначаємо ще можливості забезпечення, умов забезпечення цього замовлення цих клієнтів, та, відповідно, терміни поставок. Якщо необхідно – тут також можна оформити одразу, що відокремлене забезпечення замовлень.

Також тут формуються умови обліку багатооборотної тари, тобто, тут вказуємо, через скільки днів контрагент, має клієнт наш має повернути нашу тару. Відповідно, якщо наша оферта є регулярною, тобто є певний графік роботи по ній, то встановлюємо прапорець оферти регулярної і задаємо графік роботи по цій оферті.

Також тут же, одразу в індивідуальній оферті – ми можемо задавати уточнення по ціновим групам – тобто, тут ми вказали в умовах продажу, вказали основну ціну, але, якщо необхідно задати якісь виключення, от, якщо тут не за ціновими групами уточнення, а за товарами – одразу ми вказуємо, за яку номенклатуру, яка ціна буде вказана. Це та ціна, яка буде мати вищий пріоритет за ціною, яка вказана, як основна в оферті, і, відповідно тут же, задаються всі знижки, які можуть діяти, за даною офертою використовуватись.

По кожному об’єкту, з яким ми працюємо, в процесі роботи. Якщо у нас, наприклад, робота з нашим контрагентом самим, або по роботам з офертами, або угодами – ми можемо одразу створювати замітки собі на робочий стіл або створювати нагадування і вказувати, що нам необхідно, і вказуємо, коли нам необхідно.

І, відповідно, в цей час система нам виведе таке повідомлення, що вам необхідно здійснити таку операцію.

І, відповідно, під кожен об’єкт ми можемо на наших відповідальних, якщо у нас є, якщо я, наприклад, будучи менеджером, будучи старшим менеджером, працюючи в них один з об’єктом, то я можу задавати задачі іншим менеджерам, що є у мене в підпорядкуванні.

На рівні з офертою ми можемо реєструвати угоди з нашими клієнтами.

Це вже, якщо оферта є, скажемо так, типовим погодженням, яким ми користуємось як шаблоном, тобто це регламент нашої організації, наших продажів, то угода з нашими клієнтами – це, скажемо так, більш детальний наш процес, який підв’язаний може бути до нашої оферти, але має, скажемо так, більш свою специфіку, тобто, наша угоді з клієнтом – такий собі інструмент для фіксації перебігу взаємовідносин з нашим клієнтом.

Самі угоди можуть іти за типовим бізнес процесом, який зашитий в систему. Тут ми бачимо карту маршруту бізнес процесу. Також ми всі етапи можемо погоджувати вручну, тобто ми вручну задамо можливість переходу між етапами, відповідно, потім далі, вручну. Можемо фіксувати ці приходи, і, взагалі, можемо створювати без етапну угоду, тобто, не фіксуючи переходів між етапами по угодам – ми маємо можливість просто, в такому випадку – буде використовуватись угоди більше для збору інформацій про перебіг угоди і, відповідно, для збору цих документів, які були зібрані в процесі заключення даної угоди. Тобто, вона більш як, точка об’єднання цих документів, етапів. Відповідно тут, ми в угоді вказуємо відповідального за проведення, потенціал – тобто сума нашої угоди, в якій валюті.

Ймовірність розраховується системою автоматично на основі. Відповідно, оцінки менеджера – загальний і поетапно, тобто, по менеджеру, по клієнту, за видом угод, і, відповідно, далі отримується. У чому суть: просто система, одразу, на момент реєстрації угоди в системі уже перевіряє попердні угоди цього менеджера за видами цієх угоді, і, відповідно, за учасниками знаходить схожі, проводить аналіз, і, відповідно, видає нам для можливості оцінки – вказує в подальшому. Одразу тут же реєструється первинний інтерес, що привів нас до угоди з цим клієнтом, поточний статус, у данному випадку- вона в нас виграна ця угода. Якщо у нас програна ця угода, то, відповідно, в обовязковому порядку – маємо вказувати причину програшу для проведення подальшого, відповідно, аналізу, що призводить до програшу наших угод. Відповідно, за видами угоди – те що я говорив: як буде проводитися ця угода, чи по бізнес процесу, чи в ручному порядку, чи взагалі без організації, скажемо так, цього процесу, перебігу. Одразу тут же, реєструємо учасників – хто ще приймав з нами участь в проведенні цієї угоди, тобто, тут ми одразу вказуємо роль нашого партнера, відповідно, надалі, нашої особи, хто саме прийме участь в проведенні цієї угоди. І точно так само, тут фіксується список конкурентів, субпідрядників, партнерів, всіх, відповідно, з відповідними ролями, хто приймав участь. Це – дасть нам можливість, відповідно проаналізувати, якщо ми програли цю угоду – вона була не наша, то тут ми одразу вкажемо, хто з наших конкурентів виграв цю угоду і це дасть нам можливість в подальшому проводити, відповідно до цього оточення угоди – проводити подальший аналіз для того, щоб розраховувати, якраз про те, про що я говорив – ймовірність виграшу нашої угоди.

На наступній вкладці у нас є опис первинного попиту, що привело – це яка його потреба, була у нашого клієнта, що привела його до нас. Одразу ж звідси – ми можемо проводити нагадування, організовувати взаємодії, відповідно, з привязкою детально саме до цієї угоди. Також, ця угода, коли вона виграна – в подальшому стати замовленням клієнту, розглянемо дещо пізніше, або комерційної пропозиції клієнту – також подивимось на неї. Відповідно, реєструється під кожну угоду в системі – так і по кожному контрагенту, так і по кожній угоді ми реєструємо всі взаємодії, коли вони були здійснені, і, відповідно, можна створювати майбутні взаємодії, реєструємо список документів, які ми отримували по даній угоді і, відповідно, все, що реєструвалося – бачимо все, що у нас є.

Дана угода призвела до створення комерційної пропозиції клієнта,і, як наслідок, далі – до замовлення клієнта. Замовлення клієнту, що забезпечувалось замовленням постачальнику для забезпечення, скажемо так. Відповідно далі – оточення угоди, це якраз учасники нашої угоди.

В подальшому – от ми бачимо. З кожним клієнтом: коли у нас було, скільки укладено угод, і, відповідно, скільки було в подальшому укладено взаємодій з клієнтом. Можемо фіксувати одразу план проекту, тобто – створити поетапно, зафіксувати перелік завдань, які необхідно буде здійснювати в процесі перебігу чи виконання нашої угоди.

От якраз, на користувача Адміненко було поставлено завдання проаналізувати договори з магазинами, та, відповідно, визначити умови, створити шаблон договору для заключення в подальшому, скажемо так – етап КП.

І, якраз, задача, яка зареєстрована, задача червона – задача не виконана. Це – провести кваліфікацію нашого клієнта для подальшого аналізу.

Повернемося до документів по угоді, розглянемо якраз комерційну пропозицію, тобто тут, в системі – ми одразу можемо реєструвати комерційні пропозиції нашим клієнтам на перелік товарів, який необхідно і в подальшому, якщо це комерційна угода буде прийнята, то в подальшому перевести її в замовлення клієнта і, відповідно, приступити до забезпечення цього замовлення.

Бачимо, що це був за клієнт, на основі якої оферти – бачимо, що це гуртовий продаж електротоварів, одразу ми можемо тут прочитати карту лояльності, що вплине на заповнення папки товари – відповідно, далі з вказанням на зміни цін нашому телевізору. І, одразу, в комерційній пропозиції клієнту було запропоновано дві товарні позиції, з яких клієнт, відповідно, вибрав одну, менеджер проставляє, що позиція вибрана саме правильна, яка необхідна клієнту і в подальшому узгоджене КП йде в роботу до відділу, скажемо так, забезпечення на основі замовлення, створеного клієнтом.

Точно так само ще додатково тут вказано умови для друку, тобто, цю комерційну угоду можна вивести на друк і тут ми заповнюємо, відповідно до якої угоди, контактна особа – якщо була картка лояльності, точно так само, усі додаткові умови, які втраплять на друк, і, відповідно, склад, на якому потрібно провести забезпечення цього замовлення, і, відповідно далі – з якого складу буде проведена реалізація. І так само – на кожному етапі проводимо аналіз, можемо оцінювати рентабельність продажу, аналіз цін – само собою оглянемо, його окремо можемо подивитися, відхилення від умов продажу, тобто, наскільки наші умови відрізнялися від оферти.

Як говорив уже за КП, за комерційною пропозицією – слідує замовлення клієнта.

Це вже документ, який, скажемо так, ближче до самої реалізації, ближче до самої реалізації і, фактично, замовлення клієнта є специфікацією до договору з цим клієнтом. В договорі з цим клієнтом ми ніяких товарних позицій не обумовлюємо, а в кожному замовленні ми можемо те саме проводити деталізацію з прив’язкою до цих товарних позицій. Одразу так само в розрізі у нас іде оферта, за якою оформлювалися. Відповідно, одразу бачимо графік оплати, стан оплати по цьому клієнту. Кожне замовлення у нас, відповідно, розподіляється по статусах. Якщо при створенні цього замовлення він автоматично створюється зі статусом на погодження, проходить проходження типовим бізнес процесом погодження. І тільки тоді, коли він до виконання - тоді вже ми можемо починати працювати з ним.

От бачимо, саме які товарні позиції мають бути, в якій кількості. Одразу пам’ятаємо, що нашому клієнту необхідно було 50 телевізорів, вони розбиті таким чином – 20 за скидочною ціною, і 3.900 за повною ціною, яка була комерційною. Одразу ж тут ми можемо працювати з цінами. Тобто, одразу подивитися, або подивитися інформацію про причину встановлення, виникнення такої ціни замовлення або встановити ціну, яка відповідає умовам продажу. Тут же, одразу, ми можемо сформувати основи забезпечення нашого замовлення.

Пам’ятаємо, що ми вказували це в оферті нашим клієнтам, тут же формуємо основи доставки – яким чином буде здійснюватися доставка, чи це буде наша транспортна служба, чи це буде само вивіз – клієнт прижає, сам забирає, чи це наша транспортна служба, яка передає в подальшому перевізнику. Відповідно, це перевізник у нас, або на розсуд транспортної служби. Це, скажемо так, коли ми на рівні менеджменту і скажемо, на рівні заключення нашої угоди – ми не знаємо ще точно, як це буде здійснюватись. Відповідно, одразу вказуємо адресу, зон – тобто адресу, і, бажаний час доставки.

Додатково ми бачимо посилання вже на нашу угоду, менеджер, який пропрацював цю угоду, посилання на контактну особу, відповідно, якщо використовувалась – карта лояльності і для забезпечення потреб бухгалтерського обліку, тут одразу ми бачимо можливість вказання напрямку діяльності нашої організації для розподілення ось цих замовлень Одразу ми бачимо – це пріоритети наших замовлень і замовлення розподіляються за пріоритетами і відповідно до цього, скажемо так, можна будувати процес роботи з віп замовленнями, або вибудовувати просто чергу – як на забезпечення, так, відповідно, на розгляд цих замовлень, відповідно до їхнього пріоритету. Так само ми можемо виводити документ нашу специфікацію договору на друк, і, відповідно далі моніторити стан виконання нашого замовлення.

Як бачимо, у нас є розстрочки по нашому договору, ми з свого боку свої зобов’язання виконали, забезпечення своїх замовлень – зобов’язання виконали, чекаємо проплату від клієнта.

За замовленням клієнта уже, скажемо так, після того, як замовлення забезпечено – відповідно, виконані всі умови, які призведуть до реалізації: вводимо, формуємо документ реалізації – це такий собі робочий стіл для менеджерів, що оформлюють реалізацію.

Одразу оформляємо реалізацію під замовлення, бачимо, що у нас продукти с ДСП проводились реалізацію і, відповідно, в подальшому, скажемо так: це означає, що ми закриваємо, якщо була реалізація в повному обсязі, то ми закриваємо наші взаєморозрахунки і залік оплати, якщо у нас були, передоплата, відповідно, то залік оплати можна одразу проводити з документів реалізації, одразу в процесі, зібрано в одну точку для забезпечення оптимального процесу бізнес розрахунків.

Ще цікаво було б розказати те, що я говорив: це про наше ціноутворення – це, маючи список цін, зараз, у нашому випадку просто покажу сам прас, як у нас виглядає.

Тобто, по всіх видах цін, по кожній ціні в системі зберігається історія наших цін і, відповідно, формуючи, скажімо так, ціноутворення, проводячи процес ціноутворення – ми можемо бачити, кожен з яких днів, яка була ціна на певну дату, і, відповідно далі, проводити аналіз по росту, чи спаданню ціни. І, відповідно звідси ж ми можемо завантажувати, чи вивантажувати дані по нашим цінам в ексель, деякі звикли працювати з екселем – ціноутворення можна вести в себе, якщо є у вас налаштований документ вексель, відповідно, ми можемо налаштувати процес навантаження цих цін, ви в себе перераховуєте в екселі ціну, яка вам необхідна і завантажуючи, відповідно, вказуємо дату, на яку ми, і точно так само ми можемо провести друк цінників, етикеток чи встановлених цін – тобто, роздрукувати сам прас, якщо він необхідний нам в друкованій формі.

Саме ціноутворення – воно, відповідно, прив’язується до видів цін.

Зараз відкриється і далі налаштовується, тобто: кожна ціна – от у нас підвид цін, ми можемо налаштовувати спосіб завдання ціни – чи це буде ручне призначення, тобто ми формуємо одразу вручну вказуємо ту ціну, в якій ми хочемо обліковувати нашу номенклатуру, або це може бути націнка на інший вид цін – тобто ми одразу вказуємо відсоток націнки.

От, в даному випадку, від собівартості ми закладаємо ще 20% націнки – таким чином, на кожен день при зміні собівартості, відповідно, буде змінюватись і гуртова ціна, як у нашому випадку, тут же ми одразу вказуємо, коли ми будемо використовувати даний вид ціни – чи це буде при продажі клієнтам, чи при введенні на підставі документів поставки, одразу будемо інформувати, тобто вид ціни використовується як в закупках, так і в продажах. І, тут же, ми можемо завдавати точність округлення за заданими варіантами. Тобто, за арифметичними правилами, тобто до 5, після 5 і завжди можемо заокруглювати на користь клієнта, тобто заокруглювати в меншу сторону, або ж на користь підприємства, тобто заокруглювати до більшого – для забезпечення, скажемо так, інтересів нашого підприємства.

Також ціну ми можемо задавати як довільний запит до бази даних, інформаційної бази або використовувати як націнку на ціно надходження, тобто, одразу вказуємо, що ми будемо відштовхуючись від базових цін розраховувати, а використовуючи, скажемо так, ціну яка була вказана при надходженні, і, відповідно її до оцінювати.

Одразу, під кожен вид цін – ми можемо одразу більш детально проводити формування нашого ціноутворення і одразу проводити більш детально формувати уточнення за ціновими групами, тобто, одразу під цей вид цін ми можемо використовувати не зовсім стандартні, які задані, як основні умови ціноутворення, а ще й для певної цінової групи номенклатури вказувати додаткову націнку, яка буде використовуватися одна. Точно так же ми можемо використовувати більш детальний конструктор заокруглення і можемо задати пороги спрацьовування даного виду ціну, ще надати сюди додаткових умов, за яких буде спрацьовувати дана ціна, і, відповідно, з кожного елемента як і було – ми можемо надавати нашим менеджерам завдання. Одним з завдань може бути – провести аналіз актуальності даного виду ціни, і, відповідно, надати інформацію по цьому погодженню.

Ми більше розглянули варіанти продажу, є ще цікавий варіант з більше маркетинговою частиною, тобто CRM. Крім можливості роботи зовнішніх користувачів, тобто, що завжди було плюсом, коли клієнти наші можуть самі працювати, відповідно, до наданих їм прав – можуть самі працювати у нас в системі, як зовнішні користувачі, точно так же може цікавим функціоналом є можливість проведення маркетингових заходів, це, один з каналів впливу.

Одразу ми вказуємо – це може бути проведення виставки, формуємо планову дату початку, планову дату закінчення, вказуємо, який сегмент клієнтів ми хочемо запросити сюди і сегмент номенклатури, під який буде працювати цей маркетинговий захід, відповідно, в подальшому аналізувати.

Ще один плюс, як раз роботи з сегментами клієнтів – коли ми задаємо умову формування списку, коли ми задаємо динамічну умову. Динамічний список сегментів клієнта, то, вибравши, сформувавши список сегмент клієнтів на сьогодні, наприклад, клієнти, які відстають в продажах, які пасивні і для цих, використовуючи сегмент пасивних клієнтів, одразу ми всім пасивним клієнтам можемо запросити на проведення нашого маркетингового заходу. Відповідно, провести планування під маркетинговий захід.

В подальшому в системі реєструються задачі, формується алан проведення, який виливається в задачі і одразу тут ми фіксуємо партнери і контактні особи, але не учасником, а хто буде партнером нашим забезпеченням. Наприклад, забезпеченням або суб підрядником, тобто, тут ми одразу вказуємо того, у кого ми замовили рекламні буклети, замовимо оренду приміщення під фуршет або під саму презентацію, всі ці данні реєструємо в системі. Далі можемо з нашого маркетингового заходу сформувати розсилку клієнтів або розсилку смс за шаблоном або за набраним текстом, відповідно, за яким нам необхідно.

Одразу при формуванні розсилки клієнтів – ми одразу можемо формувати ці запрошення, можемо додавати, якщо це буде варіант зі способом редагування в розсилці клієнтів – не редагується, але якщо надсилати електронний лист, окремо покажу, ми можемо формувати в форматі html і тоді ми вже можемо змінювати шрифти, вкладати прямо в текст зображення. В стандартній розсилці ми можемо підкріпляти тільки файли, які будуть так само в підкріпленні листам, які отримують адресати цього листа. Ми вказуємо, в якій період виконати цю розсилку, і як тільки ми переводимо нашу розсилку в статус до відправлення – відповідно, в подальшому вона буде проведена системою з вказаною в групі розсилки, поштової адреси, вказана як основна для розсилки по даній групі клієнтів.

Звідси ж ми одразу можемо в режимі розсилки отримувати чи проводити точніше опитування наших клієнтів, відповідно, аналізувати питання які нас цікавлять, чи оцінювати нашу роботу. Відповідно клієнти наші, як зовнішні користувачі – будуть заходити, приймати участь в анкетуванні і в подальшому можна буде розглядати результати відповідей на їхнє питання. Задаємо шаблон анкети і вказуємо, кого ми хочемо опитати згідно з наших клієнтів.

І, якщо ми бачимо, що від когось з клієнтів ми отримали негативну відповідь, то можемо працювати з претензіями наших клієнтів. Отримавши негативні відгуки в анкеті, або напряму отримавши ці негативні відгуки, ми можемо провести роботу з претензіями наших клієнтів.

Оформляємо їх в системі, реєструємо її і проводимо, розглядаємо, і, відповідно, в подальшому до прийнятих рішень – визначаємо, чи задоволена ця претензія, чи не задоволена. Якщо на підставі якогось з документів – то одразу ми можемо знати, на підставі якого замовлення чи якої угоди була створена ця претензія. Конкретно бачимо, від якого вона клієнта отримана. От в даному випадку – це претензія до якості наших товарів, одразу вказуємо причину виникнення, одразу вказуємо винний підрозділ,якщо є інформація така-то – одразу вказуємо винного співробітника і на учасників, хто був в процесі розгляду формуємо результат, записуємо результат розгляду даної претензії.

Розглянувши цю претензію – ми їй відповідно вказуємо статус на задоволена чи не задоволена і далі працюємо з нею. Вершиною аналізу роботи нашого відділу продажів – є формування лійки продажів.

Крім широкого спектру звітності в будь-якій точці, на кожному з етапів – ми маємо набір аналітичної звітності, яка дозволяє нам переглядати етапи, тобто, якщо це, відповідно, угоди чи по угодах ми можемо проглядати статус виконання, на якому ці угоди етапі.

Якщо це звіти, які пов’язані з офертами, то ми можемо проглядати виконання умов по цих офертах. Відповідно, в подальшому аналізувати, як воронку продажу ми, чи лійка продажів, перепрошую, скільки у нас і на якому етапі ми маємо угод. Відповідно, які з них виграні, які з них програні – скільки ми часу на них витратили. Одразу – на якому з етапів у нас знаходиться наша угода і одразу ж бачимо аналіз потенційної суми, яку ми отримаємо по угодам, які ми виграли, або ще які в роботі.

Для ефективної роботи можемо налаштовувати, система вже в собі має блок для роботи з торговими представниками, тобто, як видача їм завдань, так і можливість обміну даними з мобільними додатками, тобто, роботи з нашими торговими представниками повністю, при написанні блоків CRM та продажів - було використано досвід, який був отриманий при розробці, впровадженні CRM, CRM PROF, CRM CORP, тобто, функціонал досить широкий.

Думаю, що по основній програмі – у нас все, якщо у вас виникнуть додаткові питання – ви можете зв’язатися з нашими менеджерами або прочитати необхідну вам інформацію на нашому сайті, що працює 24/7 inagro.com.ua і замовити там детальну інформацію чи інформацію в цілому розглянути на сайті по нашим продуктам. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей.