Модуль "Акциз на паливо"
 

Модуль "Акциз на паливо"

Облік акцизу для платника акцизного податку (як оптового продавця палива на основі п. 212.1.15 ПКУ.)

Функціонал Модуля "Акциз на паливо" враховує особливості формування акцизних накладних для оптової торгівлі імпортованих нафтопродуктів.
Одна із особливостей – необхідність додатково враховувати густину кожної партії нафтопродуктів для перерахунку тон в літри, так як надходить і відвантажується товар в тонах, а акцизна накладна враховує нафтопродукти в літрах при температурі 15°C.

Ціна 5100 грн без ПДВ, включає:

 • Вбудовування підсистеми у Вашу BAS ,
 • Користувацьке налаштовування підсистеми,
 • надання консультацій по підсистемі,
 • надання інструкцій

Table of Contents

Модуль “Акциз на паливо” передбачає:

 • Оптова торгівля паливом
 • Роздрібна торгівля паливом
 • Облік взятого на збереження палива
 • Друк і експорт в МЕДОК АН
 • Друк ТТН (паливо) - у 5-ти різних формах
 • Друк ВН (паливо) - у 5-ти різних формах

Схема ведення обліку “Акциза на паливо” у Оптової та Роздрібної торгівлі 

Схема ведення обліку “Акциза на паливо” для палива взятого на збереження

 • ПТУ договір с З покупцем (вид операції "в переробку") 023 рахунок
 • Повернення постачальнику (вид операції "с переробки") 023 рахунок
 • На 023 можна завести субконто Склади (працює без змін конфігурації )
 • Настроїти параметри обліку (ввімкнути Ведеться виробнича діяльність)

 Інтерфейс модуля «Акциз на паливо»

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image.png

Константи

Перевіряти вказані партії палива

Модуль "Акциз на паливо" передбачає заповнення партії в документі реалізації, при заповненні константи – «Перевіряти вказані партії палива…», система зробить поле в «Документ оприбуткування» в РТУ – обов’язковим.

(CGU) Вантажовідправник із організації

– для автоматичного заповнення поля «Вантажовідправник» - значенням Організації.

(CGU) Вантажовідправник із контрагента

– для автоматичного заповнення поля «Вантажовідправник» - значенням Контрагент.

(CGU) Масу округляти до

– Кількості знаків після коми.

(CGU) Номер ТТН

– варіант заповнення брати із РТУ чи самостійна нумерація.

(CGU) Номер ТТН

В РТУ є поле (CGU) Номер ТТН - для самостійної нумерації

Калькулятор перерахунку густини при температурі 15°C

Калькулятор дозволяє для заданого виду палива за вказаної щільності при 15°C отримати розрахункову густину при заданій фактичній температурі.

Для роботи калькулятора необхідно створити документи перерахунку густини.

В модуль «Акциз на паливо» завантажені три таблиці перерахунку:

 • Бензин
 • Дизельне паливо
 • Реактивне паливо

Документами Перерахунок палива при 15°C – ці таблиці активуються.

При проведенні документа Перерахунок густин палива при 15°C, програма заповнює регістри відомостей, які використовуються для роботи калькулятора.

Способи ведення складського обліку палива

Складський облік палива можна вести в одній із трьох одиниць виміру:

 1. В фактичній вазі (тони чи кілограми)
 2. В літрах при 15℃
 3. В фактичних літрах

Модуль "Акциз на паливо" дозволяє вибрати спосіб ведення складського обліку для кожної окремої карточки номенклатури.

Тобто, якщо підприємство купує один і той же вид палива від різних постачальників в різних одиницях виміру (в одних в тонах у інших в літрах), то можна завести дві картки палива з одним і тим же найменуванням (Наприклад: Бензин 95 (кг) и Бензин 95 (літри)). В такому випадку в Реалізації товарів і послуг ці картки слід продавати окремо і не вказувати в одній Реалізації одночасно

Ведення складського обліку складу – в фактичній вазі

Це простий варіант обліку палива на складі, так як одиниця зберігання (і покупки і продажу) – незмінна (на відміну від фактичних літрів, які змінюються від температури навколишнього середовища (фактичної температури))

Так зазвичай роблять ті компанії, які купують в т/кг і реалізують в т/кг.

Податкові накладні також отримують і відвантажуються в т/кг.

Система дозволяє налаштувати і так: ПН і в РН в якості кількості вказують т/кг, а в ЗКП і ПН вказують фактичні літри. Це налаштування встановлюються константою для всієї облікової бази.

Таке налаштування можуть використовувати для оптових закупок і реалізації.

Ведення складського обліку складу – в літрах при 15℃

Це також простий варіант обліку палива на складі, так як одиниця зберігання – не залежить від фактичної температури. Податкові накладні можна реєструвати і відправляти як в літрах при 15, так і фактичних літрах.

Таке налаштування можуть використовувати для роздрібних реалізацій.

Ведення складського обліку палива – в фактичних літрах

Це не простий варіант ведення складського обліку палива на складі, так як одиниця зберігання –залежить від фактичної температури.

Таке налаштування варто використовувати якщо відвантаження здійснюється в той самий день чи фактичну температуру спеціально залишають незмінною.

Таке налаштування можуть використовувати для роздрібних реалізацій.

Довідник Класифікатор УКТЗЕД

Довідник Склади

Довідник Контрагенти

Довідник Номенклатура

Довідник Марка палива

Довідник Типи Причин Невидачі Покупцю

Довідник Небезпечні Вантажі

Довідник CGU_КодиОпераційАкцизноїНакладної

Довідник Умови оподаткування

Довідник Напрямок

Періодичний регістр відомостей «Ставки акцизного податку на паливо».

В даному регістрі можна завести ставки акцизного податку передбачені п. 215.3.3ПКУ для кожного коду УКТЗЕД. Для кожного виду палива застосовується своя ставка. Вона використовується при розрахунку суми акцизного податку. Величина задається в євро за 1000 літрів при розрахунку податку використовується курс НБУ для євро на дату розрахунку.

Регістр відомостей «Коефіцієнти переводу одиниць виміру в кг».

Оскільки прихід палива може проводитися в різних вагових одиницях виміру в даному регістрі можна налаштувати ко коефіцієнти переводу в кілограми

Документ «Надходження товару (імпорт).”

Документ «Надходження товарів і послуг». Вводиться в валюті, по якій ведеться облік взаєморозрахунків з постачальником. Вона може бути як в валюті, так і в гривнях. Встановлення прапорця «враховувати акциз на паливо» - включає підсистему «облік акцизу», якщо прапорець не встановлений – документ, працює, в типовому режимі.

Для того щоб змінити в подальшому можливість використовувати величину щільності для кожної партії товарів в документі «Надходження товарів і послуг» додані для кожного товару слід. реквізити:

 • «Код УКТЗЕД»,
 • «Розрахунок щільності при t 15°C»
 • «Розрахункова кількість літрів»

Дані величини вказуються в первинних документах (зазвичай в додатку до ГТД).

Для вірного обліку партії – система вимагає ведення Документа оприбуткування, для цих цілей визивається форма підбору партії

При проведенні документу данні про розрахункову щільність палива відображаються в регістрі відомостей «Щільності палива при t 15°C», а данні про надходження палива в регістрі накопичення «Очікуваний і підтверджений акциз придбаний».

Документ «Вхідна акцизна накладна»

Документ вводиться на основі Документа «Надходження товарів і послуг»

Документ «Реалізація палива покупцю»

Документ «Реалізація товарів і послуг». Реалізація проводиться в одиницях виміру, задано способом введення складського обліку в картці номенклатури (палива).

В документі користувач повинен вказати партію, яку продає, по коду УКТЗЕД визначається ставки акцизного податку і розрахункову щільності палива при t 15°C.

По цим параметрам розраховується сума акцизного податку: Об’єм (л) х ставку акцизного податку х курс євро НБУ на дату реалізації.

Сума акцизного податку відображається в проводках документу «Реалізація товарів і послуг»: Дт 702 Кт 6416 (Якщо необхідно відобразити цю проводку).

При проведенні документу дані про списане паливо відображаються в регістрі накопичень «Очікуваний і підтверджений акциз придбане паливо»

Використання Калькулятор перерахунку щільності при 15°C

При реалізації палива для розрахунку фактичних літрів потрібне введення фактичної температури і щільності при 15°C.

Щільність при 15°C – система отримує із партії надходження (Приходної накладної).

Фактичну температуру користувач задає вручну.

Щільність при фактичній температурі –

 • користувач вносить вручну по показникам спеціалізованих приборів
 • чи система розраховує, використовуючи калькулятор перерахунку щільності при 15°C в щільність при фактичній температурі

Включити використання калькулятора можна в константах

Друкована форма форма “Видаткова накладна палива”

В модулі "Акциз на паливо"  для документу «Реалізація товарів і послуг» передбачені декілька варіантів печатних форм "Видаткова накладна паливо".

Налаштування виду друкованої форми відбувається в Константах

Накладна на паливо № 0

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-36.png

Накладна на паливо № 1

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-37.png

Накладна на паливо № 2

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-38.png

Накладна на паливо № 3

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-39.png

Накладна на паливо № 4

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-40.png

Накладна на паливо № 5

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-41.png

Накладна на паливо (факт літри)

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-42.png

Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів

В модулі "Акциз на паливо" для документ РТУ (реалізація товарів і послуг) добавляється можливість друку ТТН на відпуск нафтопродуктів. На відміну від типового механізму (виклик проміжної форми без зберігання), в модулі данні для заповнення ТТН вводяться безпосередньо в документі РТУ – на окрему закладку ТТН.

Для заповнення створені додаткові довідники:

 • Автомобілі
 • Водії
 • Види перевезень
 • Пункти навантажень

Довідник Автомобілів

Довідник Водії

Довідник Види перевезень

Довідник Пункти навантажень

Друковані форми ТТН

Налаштування виду друкованої форми відбувається в Константах

ТТН 0

Акциз на топливо

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-50.png

ТТН 1

Акциз на топливо

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-51.png

ТТН2

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-52.png

ТТН3

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-53.png

ТТН4

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-54.png

ТТН5

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/word-image-55.png

Документ «Податкова накладна»

Особливості виписки Податкової накладної при веденні складського обліку палива в одиницях виміру:

 1. В фактичній вазі (тони чи кілограми)
 2. В літрах при 15℃

При складському обліку в одиницях виміру, які наведенні вище може виникати потреба виписувати ПН не в цих одиницях виміру, а в фактичних літрах.

Тобто. в документах Надходження і Реалізації в якості одиниць виміру вказуються кг чи літри (при 15), а у Вхідній ПН постачальник вказав Літри (фактичні), відповідно Вихідну ПН також потрібно виписати в Літрах (фактичних).

Такий режим вмикається відповідною константою

Акциз на топливо

Документ «Акцизна накладна»

На основі документу «Реалізація товарів і послуг» створюється документ «Акцизна накладна». В акцизній накладній крім даних контрагента відображається об’єм реалізованого палива в кг і літрах.

Реалізована можливість вигрузки документа в xml. Для цього потрібно натиснути кнопку Вивантаження → Вивантажити в XML.

Акцизна накладна в форматі xml - загружаєтеся вM.E.Doc (Медок) чи Фредо Звіт

http://cascade-group.com.ua/wp-content/uploads/2019/08/word-image-15.png

При проведенні документу дані про списане паливо відображається в регістрі накопичень «Очікуваний і підтверджений акциз придбань палива».

Документ Переміщення

Документ Списання

Документ Звіт про роздрібні продажі

Для продажу палива в роздріб

Звіт «Очікуваний і підтверджений акциз придбань»

Звіт «Порівняння придбаного і проданого палива»

Звіт «Очікуваний і підтверджений акциз продаж»

Реєстр «Вхідних акцизних накладних»

Реєстр «Вихідних акцизних накладних»

Документ «Коригування акцизної накладної»

Документ «Коригування акцизної накладної», в якому можна провести коригування акцизної накладної. Даний документ заповнюється на основі документу «Акцизна накладна». В ньому також ре реалізована можливість вигрузки документу в xml. Для цього потрібно натиснути кнопку Вивантаження → Вивантажити в XML.

 

<h2>Нам довіряють:</h2>

ЕНЕРДЖІ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА СОБI ЛКО ГРУП ПВК ЕКОТЕХ
Регал Петролеум Корп Мостострой АРСТАК БУДТРЕЙД 14
ВІНПЕК ПЕТРОЛ-ТРЕЙД ЛОГРОТЕК ТОС
КНХ НАФТАСВIТ ВІЛМАК АРРОВ СТАР ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА
ТЕРМІНАЛ НАФТОГАЗ Л Е Н Д Г Р У П АЛЬФА ЕНЕРДЖИ НОВОТРЕЙД
АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС ЕКО Укртопснаб ТОВ Дисойл КРЕЙС ТД
АЛЬФА ОЙЛ КВАНТ МАКС ТОВ УКРДНІПРОГАЗ ТОВ ГАЗТРЕЙД-ІННОВАЦІЯ ТОВ
НАФТОСЕРВІС ТОВ ДЮВАЛЬ КОМПАНІ ТОВ ЕКВАТОР-ЕКСПРЕС ТОВ НАНО ОІЛ ГРУП ТОВ
ОІЛ ТРЕЙД СП ТОВ ПАН ПРОПАН ТОВ СПЕЦІАЛІСТ-ІТ ТОВ Преміум ОІЛ ЛТД ТОВ
ДИЗ ТРАНС ТОВ "ТЕПЛОЛЮКС-ЮГ" ВЕГА ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД ПАТ
ЧЕРКАСИ-ОІЛ ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "МАРКЕТ-ПЛЮС ТОВ ЧЕРКАСИГАЗІНВЕСТ ТОВ СПЕЦПРОМРЕМОНТ ТОВ
ЕКСПЕРТ-МК ТОВ